Cum pot să contribui?

Descarcă Formularul 230 UDOMR 

 

 

 

 

 

 

Formular 230 UDOMR – ING

Formular 230 UDOMR – BT

1. Puteți contribui prin completarea formularului 230.

 • Ce este formularul 230?
  Prin formularul 230 puteţi să direcţionaţi 2% din impozitul anual către o asociaţie nonprofit.
 • Cum se descarcă?

Formularul este în format .PDF pentru a îl descărca faceți click pe imaginea respectivă, apoi dacă nu aveți un program cu care să vizualizați documente .PDF vă rugăm să descărcați de aici, gratuit fie Adobe Reader fie Foxit Reader.

 • Cum se completează?
  Formularul cuprinde date de identificare ale contribuabilului respectiv şi date despre asociaţia nonprofit pe care contribuabilul doreşte să o susţină.
  Dumneavoastră trebuie să completaţi punctul A: DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI înscriind cu majuscule, citeţ şi corect datele prevăzute în formular (ADRESA – se înscrie adresa contribuabilului, COD NUMERIC PERSONAL– se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate sau din buletin)
  Secțiunea II. este completată deja cu datele Uniunii Democratice a Oamenilor Muncii din România iar la SUMA – se completează de către organul fiscal care va calcula şi va vira suma admisă conform legii.
 • Unde se depune?
  Formularul se depune la administraţia fiscală în două exemplare sau la sediul Uniunii Democratice a Oamenilor Muncii din România Arad, Adresa: Arad, Str. Grigore Alexandrescu nr. 4, Cod poștal: 310109, sau se poate trimite prin poştă, sau prin scrisoare recomandată, iar noi o vom depune la Administraţia Financiară. Originalul rămâne la organul fiscal iar copia la dumneavoastră.
 • Până când se poate depune?
  Oricând, dar recomandat este ca formularul tip 230 să fie depus până la data de 15 mai 2010.
Descarcă Contractul de Sponsorizare UDOMR 

 

 

 

 

 

 

2. Puteți contribui prin donații și sponsorizării bănești.

 • a. Se pot depune în conturile Uniunii Democratice a Oamenilor Muncii din România.
  Conturi Bancare: RO29 INGB 0000 9999 0201 9735 RON
  RO94 INGB 0000 9999 0202 0893 EUR
  la Banca ING
 • b. Sau prin descărcarea și completarea unui contract de sponsorizare.
  Persoanele juridice au posibilitatea de a face sponsorizări în scop umanitar, deductibile din impozitul pe profit.
  Sponsorizarea este o practică reglementată prin lege şi folosită de multe companii din România. Iată ce precizează legea nr.32/1994, modificată și completată prin Legea nr.394/2006:
  Art. 1. – (1) Sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susținerea unor activități fără scop lucrativ desfășurate de către una dintre părți, denumită beneficiarul sponsorizării.
  Art. 4. – (1) Poate fi beneficiar al sponsorizării:
  a) orice persoană juridică făra scop lucrativ, care desfășoară în România sau urmează să desfășoară o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific – cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, [...]
  Codul fiscal stabileşte limitele sponsorizării la Titlul 2, Cap II, art. 21, alin. (4), litera p):
  Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos:
  1. 30/00 din cifra de afaceri;
  2. 20% din impozitul pe profit datorat.În acest caz vă rugăm să contactați:
  Preşedintele
  Nelu Radu
  Tel.: 0741 425 441 / 0733 214 464
  0257 280 185 / 0257 287 471
  E-mail: nelu.radu@udomr.ropentru a completa cu succes contractul de sponsorizare.
 • Cum se descarcă?

Formularul este în format .PDF pentru a îl descărca faceți click pe imaginea respectivă, apoi dacă nu aveți un program cu care să vizualizați documente .PDF vă rugăm să descărcați de aici, gratuit fie Adobe Reader fie Foxit Reader.

Înscrie-te ca voluntar în UDOMR

Leave a Comment


*