Statut și legislație

U.D.O.M.R. își desfășoară activitatea în conformitate cu următoarele legi și prevederi ale statutului:

 Legiile se găsesc pe site-ul www.monitoruloficial.ro:

-          Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (Aici);

-          Ordonanta nr. 37/2003 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (Aici);

-          Legea sponsorizării  nr. 32/1994, republicată în 2007 (Aici)

-          Legea voluntariatului nr. 195/2001, republicată în 2007 (Aici)

-          Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

-          Legea asistenței sociale nr. 292/2011 actualizată

-          Ordin nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru

persoanele juridice fără scop patrimonial

-          Ordin nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile

STATUTUL Asociaţiei (organizaţiei non-guvernamentale – ONG) „Uniunea Democratică a Oamenilor Muncii din România” (U.D.O.M.R) – Capitolul II, Scopul U.D.O.M.R. – Articolul 8. Pentru realizarea scopului său, Asociaţia „Uniunea Democratică a Oamenilor Muncii din România” va organiza, sprijini şi desfăşura următoarele activităţi:

  • activităţi cultural-educative şi sociale;
  • activităţi sportive;
  • activităţi ecologice;
  • activităţi productive, în vederea reducerii şomajului şi folosirii profitului realizat pentru
  • activităţi specifice de ajutorare; activităţi agricole, agroturistice şi de mediu; activităţi comerciale şi prestări servicii în condiţiile legii; colaborarea şi cooptarea unor parteneri străini pentru sprijinirea activităţilor asociaţiei.

Articolul 9. U.D.O.M.R. are următoarele obiective:

a) militează pentru unificarea tuturor formaţiunilor civice în vederea creării unui partener reprezentativ în dialogul cu instituţiile abilitate ale statului;

b) U.D.O.M.R. militează pentru apărarea drepturilor oamenilor muncii în obţinerea prevederilor legale;

c) susţine în faţa organelor statului, guvern, parlament, justiţie, etc.,iniţiativele legislative care au drept scop reducerea şomajului, crearea de noi locuri de muncă, îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale pensionarilor şi a altor categorii defavorizate;

d) prin reprezentanţii aleşi U.D.O.M.R. va întreprinde toate demersurile pe lângă toate organele abilitate ale statului, ca toate prevederile legale să fie corect aplicate;

e) U.D.O.M.R. va urmări şi va face demersuri pentru ajutorarea persoanelor cu handicap şi a altor persoane defavorizate;

f) U.D.O.M.R. va face demersurile în ţară şi străinătate pentru a ajuta casele de copii şi bătrâni cu fonduri din sponsorizări şi ajutoare;

g) U.D.O.M.R. va acţiona, va sprijini şi consilia la nivelele superioare membrii U.D.O.M.R şi membrii societăţii civile care sunt în litigiu sau nedreptăţiţi de instituţiile statului (consilii locale, justiţie, parlament, etc).

h) În baza Declarației Universale a Drepturilor Omului, a actelor intemaționale privitoare la drepturile omului – Actul Final de la Helsinki, Documentul Final de la Viena – și a legislației în vigoare a României, U.D.O.M.R. va acționa, prin toate mijloacele legale, pentru a apăra persoanele lezate în drepturile lor morale, polilice, socio-culturale, etnice, de libertate de conștiință și religie, de către oricine și sub orice formă.

h) In baza Oeclaratiei Universale a Orepturilor Omului, a actelor intemationale privitoare la

dreplurile omului – Actul Final de la Helsink i, Documentul Final de la Viena – și a legislației în

vigoare a României, U.O.O.M.R. va actiona, prin mijloace legale, pcntru a apăra persoaneie

lezate în drepturile lor morale, politice, socio-culturale, etnice, de libertate, de conștiință și religie, de către oricine și sub orice formă.

 

Leave a Comment


*